Management

Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Strateški menadžment – rezultati ispita – apsolventski rok

Rezultate ispita iz predmeta Strateški menadžment možete videti ovde.

Upis ocena za ispite položene na Master studijama

Upis ocena za ispite iz Upravljanja rizikom projekta, Savremenih pristupa za upravljanje projektima, Upravljanja investicionim projektima, Kost benefit analiza i drugih za koje studenti nisu upisali ocene u aprilskom ispitnom roku, održaće se u sredu 26.04.2017. godine, u 18h, kabinet 204. Student treba da upiše u indeks naziv predmeta za koji upisuje ocenu i datum polaganja.

Rezultati 1. kolokvijuma – Strateški menadžment

Rezultate 1. kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment možete pogledati ovde.

Upravljanje investicijama – rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje investicijama možete videti ovde. Uvid u radove biće održan u ponedeljak 24. aprila 2017. godine od 12-12:15h u kabinetu 311a. Studenti koji žele da pogledaju radove neophodno je da pošalju mail na bjelicad@fon.rs.

Raspored za polaganje I kolokvijuma iz Upravljanja investicijama

Raspored za polaganje I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje investicijama, 18.04.2017. godine u 14h, možete videti ovde. Studenti koji se nisu prijavili za polaganje i ne nalaze se na spisku, polagaće kolokvijum u sali 015.

Strateški menadžment – raspored po salama

Raspored polaganja I kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment, koji će se održati 18.04.2017. godine u 16:30h,  možete pogledati ovde.

Rezultati ispita – Master – april 2017.

Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje rizikom projekta i Savremeni pristupi upravljanja projektima možete videti ovde.