Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Obaveštenje o upisu ocena iz Strateškog menadžmenta

Upis ocena iz predmeta Strateški menadžment za junski ispitni rok biće održan u toku sledeće nedelje.

Studenti koji su položili ispit u junskom roku ne treba da prijavljuju ispit za julski ispitni rok.

Studenti koji žele da ponište ocenu sa ispita iz junskog roka, treba da pošalju mejl na: pavicevic320315m@fon.bg.ac.rs i da ponovo prijave ispit, kako bi mogli da izađu na polaganje u julskom roku.

Upis ocena za ispite na Master studijama

Upis ocena za predmete Upravljanje investicijama, Upravljanje investicionim projektima i Projektni menadžment, održaće se u sredu, 29.06.2016. godine. Predaja indeksa u 17:30h, kabinet 311a, preuzimanje potpisanih indeksa u 18:30h, kabinet 311a.

Studenti treba da upišu naziv predmeta za koji upisuju ocenu i datum polaganja.

Strateško upravljanje performansama

Rezultate ispita iz predmeta Strateško upravljanje performansama možete pogledati ovde.

Raspored mentora za izradu seminarskog rada možete pogledati ovde.

Rezultati ispita na Master studijama

Rezultate ispita iz Upravljanja investicijama, Upravljanja investicionim projektima i Upravljanja projektima u javnom sektoru, održanih 21.06.2016. godine, možete videti ovde.

Rezultate ispita iz Projektnog menadžmenta, održanog 22.06.2016. godine, možete videti ovde.

Termin za upis ocena biće naknadno određen.

Odložene konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića

Odlažu se konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića, predviđene za sredu, 22.06.2016. godine.

Rezultati ispita iz Menadžmenta

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment, održanog 17.06.2016. godine, možete videti ovde.

Uvid u radove biće održan u sredu, 22.06.2016. u 10h, sala 210a. Upis ocena održaće se 22.06. Predaja indeksa za upis ocene u 12h, kabinet 311a, a preuzimanje potpisanih indeksa u 14h, kabinet 311a. U indeks obavezno upisati naziv predmeta i datum 17.06.2016.

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment i organizacije u javnom sektoru i Menadžment i organizacije

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija u javnom sektoru, održanog 17.06.2016. godine, možete videti ovde.

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija, održanog 17.06.2016. godine, možete videti ovde.

Upis ocena će se održati u utorak 21.06.2016. Predaja indeksa u terminu 17:00-17:30, kabinet 311a, preuzimanje potpisanih indeksa u terminu 18:30-19:00, kabinet 311a.

Obavezno upisati u indeks naziv predmeta i datum održavanja ispita (17.06.2016.).