Management

Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Upravljanje projektima – rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma i predlog konačnih ocena možete pogledati ovde. Uvid u radove će se održati u četrtak 19.01.2017. godine u 17h u sali B003. Naknadni uvid u radove nije moguć i neophodno je lično prisustvo.

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima

Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima na Master studijama, održanog 17.01.2017. godine, možete videti ovde. Termin za upis ocena biće naknadno određen.

Raspored po salama za II kolokvijum

Raspored polaganja II kolokvijuma po salama, koji će se održati 14.01.2017. godine, možete pogledati ovde.

Rezultati ispita iz Upravljanja investicionim projektima

Rezultate ispita iz Upravljanja investicionim projektima, održanog 11.01.2017. godine, možete videti ovde. Termin za upis ocena biće naknadno određen.

Odložene konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića

Odlažu se konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića, predviđene za sredu 11.01.2017. godine.

Metode i tehnike upravljanja projektima – pomeranje termina odbrane radova i polaganja testa

Termin odbrane radova i polaganja testa iz predmeta Metode i tehnike upravljanja projektima odlaže se za 1.2.2017. u 11h u sali c001. Neophodno je poslati projektne radove tri dana ranije.

Rezultati 3. testa iz Menadžmenta i predlog konačnih ocena

Rezultate 3. testa iz predmeta Menadžmenta, kao i predlog konačnih ocena za studente koji su ispit položili preko testova, možete videti ovde.

Rezultate 3. testa iz predmeta Menadžment za studente na daljinu, kao i predlog konačnih ocena možete videti  ovde.

Dodatne bodove dobijene tokom semestra u školskoj 2016/2017 godini možete videti ovde.

Uvid u radove biće održan u petak, 13.01.2017. godine u periodu 10:30-11:30h, kabinet 311a.

Ukoliko student nije zadovoljan konačnom ocenom i ne želi da je upiše, potrebno je da o tome mejlom obavesti predmetnog asistenta. Upis ocena u indeks za studente koji su ispit položili preko testova biće održan u terminu koji će se objaviti na sajtu, nakon održanog ispita u januarskom ispitnom roku. OBAVEZNO je prijavljivanje ispita za januarski rok, da bi ocena bila upisana, a prilikom predaje indeksa za upis ocene, kao i prilikom preuzimanja potpisanog indeksa, student ne mora doći lično.