Daily Archives: January 16, 2018

Menadžment – prijava za ispit – januar

Prijava za ispit u januarskom ispitnom roku iz predmeta Menadžment biće otvorena do srede 24.1.2018. do 18h ovde. Studenti koji su položili ispit preko testova se ne prijavljuju na ovom linku.

Master – rezultati ispita – januarski ispitni rok

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija možete videti ovde. Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija u javnom sektoru možete videti ovde.