Master studije – upis ocena

Predaja indeksa radi upisa ocena iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima, Upravljanje rizikom projekta, Kost benefit analiza, Strateško upravljanje performansama, Upravljanje investicionim projektima, Projektni menadžment biće u sredu 23.5.2018. od 17-17:30h u kabinetu 311a.