Daily Archives: June 16, 2018

Rezultati ispita – Menadžment i organizacija, Menadžment i organizacija u javnom sektoru, Savremeni pristupi upravljanju projektima

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija možete videti ovde. Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija u javnom sektoru možete videti ovde. Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima možete videti ovde.Upis ocena će biti u ponedeljak 18. juna u kabinetu 311a od 18 do 18:30h.