Daily Archives: June 17, 2018

Očekivanja mladih pri pristupanju tržištu rada

Molimo Vas da popunite upitnik o očekivanjima mladih pri pristupanju tržištu rada. Rezultati ankete će biti isključivo korišćeni u svrhu naučnih istraživanja. Upitnik sadrži 10 pitanja. Anketa je anonimna. Upitnik možete popuniti ovde.