Monthly Archives: May 2019

Rezultati ispita – master

Rezultate ispita iz predmeta Projektni menadžment, Upravljanje rizikom projekta i Strateško upravljanje performansama, održanih 29.05.2019. godine, možete pogledati ovde. Upis ocena će se održati u poenedeljak u 18h u kabinetu 311a.

Konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića

Konsultacije kod prof. dr Dejana Petrovića predviđene za sredu 29.5.2019. biće održane od 19h do 21h.

Rezultati testa iz Strateškog upravljanja performansama

Rezultate testa iz Strateškog upravljanja performansama, u junskom ispitnom roku, možete da vidite ovde. Termin za upis ocena biće naknadno određen.

Upis ocena za ispite na Master studijama

Upis ocena za sve ispite na Master studijama u majskom ispitnom roku, održaće se u petak, 17. maja, u periodu 18:15-18:30h, kabinet 311a. U indeks upisati naziv predmeta i datum polaganja.

Rezultati ispita – Master studije

Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje investicionim projektima, Upravljanje rizikom projekta, Kost benefit analiza i Upravljanje projektima u javnom sektoru možete videti ovde.

Konsultacije kod Dragana Bjelice

Konsultacije kod Dragana Bjelice zakazane za ponedeljak 20.5.2019. biće održane u petak 17.5.2019. od 17-19h.

Rezultat testa iz Menadžmenta znanja

Rezultat testa iz Menadžmenta znanja, u majskom ispitnom roku, možete da vidite ovde.