Strateški menadžment – dodatni bodovi

Spisak sa brojem bodova ostvarenih tokom semestra na osnovu izrade i prezentacije projektnog rada i prisustva na nastavi možete da pogledate ovde. Uskoro će biti objavljene konačne ocene za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma. Za sva pitanja u vezi broja […]