Daily Archives: June 16, 2019

Strateški menadžment – dodatni bodovi

Spisak sa brojem bodova ostvarenih tokom semestra na osnovu izrade i prezentacije projektnog rada i prisustva na nastavi možete da pogledate ovde. Uskoro će biti objavljene konačne ocene za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma. Za sva pitanja u vezi broja bodova pošaljite mail na danijela.toljaga.nikolic@fon.bg.ac.rs.

Upis ocena za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma održaće se u istom terminu kada i upis za studente koji ispit budu položili u ispitnom roku.