Daily Archives: June 17, 2019

Konačne ocene iz Strateškog menadžmenta

Spisak sa konačnim ocenama za studente koji su ispit iz Strateškog menadžmenta položili preko kolokvijuma, možete da pogledate ovde. Upis će se održati u terminu kada i upis za studente koji budu položili ispit u junskom roku. Za sva pitanja u vezi spiska poslati mail na danijela.toljaga.nikolic@fon.bg.ac.rs.