Monthly Archives: June 2019

Strateški menadžment – dodatni bodovi

Spisak sa brojem bodova ostvarenih tokom semestra na osnovu izrade i prezentacije projektnog rada i prisustva na nastavi možete da pogledate ovde. Uskoro će biti objavljene konačne ocene za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma. Za sva pitanja u vezi broja bodova pošaljite mail na danijela.toljaga.nikolic@fon.bg.ac.rs.

Upis ocena za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma održaće se u istom terminu kada i upis za studente koji ispit budu položili u ispitnom roku.

Rezultati II kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta

Rezultate II kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta možete da pogledate ovde. Uvid u radove će se održati u sredu, 12. juna u 9:30h, kabinet 204.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje Investicijama

UI II kolokvijum rezultati

Uvid u radove održaće se u četvrtak (13.06.2019.) od 10h do 11h.

Master studije – rezultati ispita

Rezultate ispita iz predmeta Kost benefit analiza, Upravljanje investicionim projektima i Upravljanje projektima u javnom sektoru možete videti ovde. Upis ocena će biti u petak 7.6.2019. u 17h u 311a. U istom terminu će se održati i upis ocena za ispit Savremeni pristupi upravljanju projektima.

Upravljanje investicijama II kolokvijum – raspored po salama

Raspored po salama

Raspored za polaganje II kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta

Raspored za polaganje II kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta, 06.06.2019. godine u 13:30h, možete da vidite ovde.

Rezultati ispita iz Savremenih pristupa upravljanju projektom

Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektom možete da vidite ovde. Uvid u radove održaće se 4. juna u 19h, kabinet 204. Termin za upis ocena biće naknadno određen.