Strateški menadžment – dodatni bodovi

Spisak sa brojem bodova ostvarenih tokom semestra na osnovu izrade i prezentacije projektnog rada i prisustva na nastavi možete da pogledate ovde. Uskoro će biti objavljene konačne ocene za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma. Za sva pitanja u vezi broja […]

Master studije – rezultati ispita

Rezultate ispita iz predmeta Kost benefit analiza, Upravljanje investicionim projektima i Upravljanje projektima u javnom sektoru možete videti ovde. Upis ocena će biti u petak 7.6.2019. u 17h u 311a. U istom terminu će se održati i upis ocena za ispit […]