1.Uvodne odredbe

Project Management Alumni @ Faculty of Organizational Sciences (PMA@FON) predstavlja udruženje bivših i sadašnjih studenata studijskog područja upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka (FON). PMA je nastao u cilju povezivanja različitih generacija studenata koji su diplomirali, masterirali, magistrirali, doktorirali ili su studenti četvrte godine osnovnih studija. Članstvo u uduženju je dobrovoljno i zasnovano je na vezi stvorenoj tokom studiranja na Fakultetu organizacionih nauka. Pravo na članstvo imaju bivši i sadašnji studenti:
Osnovnih studija (položena 3* predmeta iz oblasti projektnog menadžmenta – FON)
Master studija (Upravljanje projektima – DHN** FON)
Master studija (Upravljanje projektima i investicijama – FON)
Magistarskih studija (Upravljanje projektima i investicijama – FON)
Doktorskih studija (oblast projektnog menadžmenta – FON)

2.Ciljevi i aktivnosti

Osnovni cilj udruženja jeste uspostavljanje zajedničke saradnje između projektnih menadžera koji su svoje znanje stekli na Fakultetu organizacionih nauka. PMA@FON će svoje članove obaveštavati o aktuelnim temama u oblasti projektnog menadžmenta, ali i podsticati ih na umrežavanje i razmenu iskustava. Na osnovu prethodno navedenog PMA@FON udruženje će aktivno učestvovati u promovisanju i afirmaciji oblasti projektnog menadžmenta u Srbiji.

Komunikacija između članova će se prvenstveno odvijati preko zatvorenih grupa na društvenim mrežama kao što je Facebook, Linkedin i Google grupa.

Linkedin mreža – http://www.linkedin.com/groups?gid=7456290&trk=my_groups-b-grp-v
Facebook mreža – https://www.facebook.com/groups/622337174480343/

*Metode i tehnike upravljanja projektima, Softverska podrška upravljanju projektima (Informacioni sistemi za upravljanje projektima), Multiprojektno upravljanje, Program menadžment
**Društveno humanističke nauke