Gostujuće onlajn predavanje (18.11.2020. od 14:15-16h) na predmetu Menadžment na prvoj godini osnovnih akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka  održaće Miljan Premović, diplomirani inženjer organizacionih nauka i generalni direktor Intelligence Tržišna istraživanja d.o.o.

Miljan Premović ima više od 10 godina iskustva u istraživanjima tržišta, ponašanja potrošača i ispitivanju javnog mnjenja. Radi sa najvećim privrednim društvima u Srbiji i ovom delu Evrope, kao što su Lukoil, MOL, MPC Properties, GTC, Lilly, Metro CC, Dufry, Porsche SCG, DexyCo, Comtrade. Prvi je uspeo da jednu srpsku kompaniju uvede u korporativno članstvo sa pravom glasa najprestižnije asocijacije za istraživanaj tržišta ESOMAR. Sa svojim timom razvio je dva profesionalna istraživačka softvera koji se aktivno koriste od strane najvećih kompanija u Srbiji.

Na konferenciji najprestižnije mystery shopping aosicijacije MSPA u Budimpešti 2015. Intelligence sistem regrutovanja i upravljanja ljudskim resursima je proglašen za najinovativniji na nivou asocijacije. Na području Srbije sistem koordiniše rad sa 4000 saradnika (oko 350 na mesečnom nivou). Učestvovao je u dovođenju MSPA godišnje konferencije u Srbiju, koja je do tada bila najveća i najuspešnija u istoriji MSPA. Godinu dana nakon toga je organizovao prvi profesionalni mystery shopping dan za kompanije iz Srbije. Svi domaći i veliki svetski mediji (uključujući novinske agencije Španije i Grčke) su prenosili rezultate istražavanja kojim je rukovodio Miljan Premović.