Studenti koji su uspešno položili prva dva testa iz predmeta Menadžment imaju mogućnost da polažu treći test, 22.12.2019. godine. Za izlazak na polaganje trećeg testa NIJE potrebno prijavljivanje.