Konačne ocene iz predmeta Upravljanje projektima za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma možete videti ovde. Upis ocena u indekse biće u petak 17.1.2020. u sali B103 od 12h za prvih 80 studenata (zaključno sa indeksom broj 513/2017), i od 12:30h za drigih 80 studenata. Neophodno je da studenti u indeks upišu naziv predmeta i datum ispita (17.1.2020.).