Spisak sa konačnim ocenama za studente koji su ispit iz Strateškog menadžmenta položili preko kolokvijuma, možete da pogledate ovde. Upis će se održati u terminu kada i upis za studente koji budu položili ispit u junskom roku. Za sva pitanja u vezi spiska poslati mail na danijela.toljaga.nikolic@fon.bg.ac.rs.