Poštovane koleginice i kolege, rezultate ispita iz predmeta Menadžment za julski ispitni rok školske 2019/20. godine možete videti ovde.

Podsećamo vas da je za polaganje ispita potrebno postići 51 poen na testu (koji se množi sa koef. 0,9) i dovoljan broj dodatnih poena (poeni sa vežbi + poeni za izradu seminarskog rada) kako biste uspešno položili ceo ispit.

Uvid u radove neće biti održan zbog trenutne epidemiloške situacije.

Zbog navedene situacije upis ocena neće biti održan do daljnjeg, ali će ocene biti upisane na studentski servis.

Ukoliko niste zadovoljni predloženom ocenom ili imate drugih pitanja možete se obratiti na mejl adresu dusan.ma@yahoo.com.