Menadžment i organizacija u javnom sektoru

Menadzment i organizacija u javnom sektoru – opste informacije