Menadžment i organizacija u javnom sektoru

Menadžment i organizacija u javnom sektoru – opšte informacije