Menadžment i organizacija u javnom sektoru

Proces odlučivanja – Dragan Bjelica