Centar za upravljanje projektima – Prijava za praksu

UP Osnovne informacije

Predavanja

Nedelja 1 – Upravljanje projektima – Dragan Bjelica

Nedelja 2 i 3 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Nedelja 4 i 5 – Upravljanje Projektima – Marko Mihić

Nedelja 7 i 8 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Nedelja 9 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Nedelja 10 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Nedelja 11 i 12 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Nedelja 13 – Upravljanje projektima – Marko Mihić

Vežbe

Nedelja 1 i 2 – Project Charter

Project Charter – templejt

Nedelja 3 – Strukturni dijagrami, Gantogram – Planiranje

Gantogram i RACI – Zadaci za vežbu – sa rešenjima

Nedelja 4 – Gantogram – Planiranje

Nedelja 5 – Prioritetna metoda – PDM

Rešenja za zadatke: Zaatak 3 – T=48; KP: A-B-D-E-G-H; Zadatak 4 –  T=48; KP: A-B-D-F-G; Zadatak 5 – T=60; KP: A-B-C-F-G-H

Nedelja 6 – PERT

Nedelja 7 – Gantogram – RACI-CBS – Napomena 1: Integrisan zadatak- Gantogram, RACI i proračun troškova i budžeta Napomena 2: Gantogram radite samo za celine D i P;

Dodatna objašnjenja:

Kontigencijska rezerva se definiše na osnovu očekivane vrednosti rizika (uticaj*verovatnoća nastupanja). Kontigencijsku rezervu definiše projektni menadžer zajedno sa timom na osnovu identifikovanih rizika u fazi planiranja.

Menadžerska rezerva je mera za rizike koje u trenutku planiranja niko nije mogao da predvidi. Menadžerskom rezrvom upravlja projektni sponzor. Menadžerska rezerva ne ulazi u budžet projekta kojim raspolaže projektni menadžer.

Nedelja 8- PDM – dodatni zadaci – za vežbu

Preporuke za pripremu I kolokvijum

Za pomoć u pripremi zadataka možete koristiti i materijale na sledećem linku, Materijeli su pripremljeni u okviru aktivnosti Centra za upravljanje projektima, klipove je pripremio kolega Novak Mastilović. Nakon kolokvijuma nastavljamo sa aktivnostima pripreme ovog tipa materijala.

Struktura zadataka za kolokvijum:

!. Zadatak: Gantogram, RACI, proračun troškova i određivanje budžeta. (Primer zadatka je zadatak iz Nedelje 7)

2. Zadatak: PDM i pitanja koja su diktirana na časovima vežbi.

Nedelja 9 – Analaiza troškova – Crashing metoda

Uz izvinjenje za čekanje rezultata, obaveštavam Vas da će rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima biti objavljeni 5.12.2019. godine. Uvid će biti organizovan 6.12.2019. godine, naknadno će biti objavljen termin i sala.

Nedelja 10 – Nivelacija resursa

Nedelja 11 – Metod ostvarene vrednosti

Nedelja 12 – Zadaci za pripremu – Nivelisanje

Nedelja 13 – Crahing metoda

Nedelja 13 – Zadaci za pripremu – Nivelisanje, EVM

Nedelja 13 – Zatvorena pitanja – primeri

Ključne oblasti i pojmovi koji se obrađuju za II kolokvijum i preporučena literatura