Management

Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Rezultati ispita iz Menadžmenta

Rezultate ispita iz Menadžmenta u junskom ispitnom roku možete da vidite ovde. Uvid u radove održaće se u sredu 27. juna u 18h, kabinet 204. Termin za upis ocena biće naknadno određen. Za sva pitanja poslati mail na: toljagad@fon.bg.ac.rs.

Ispit iz Menadžmenta u junskom ispitnom roku

Ispit iz Menadžmenta u junskom ispitnom roku, održaće se 22.06.2018. godine, u sali 015, sa početkom u 9:00.

Upis ocena za Upravljanje investicionim projektima i Projektni menadžment

Upis ocena za predmete Upravljanje investicionim projektima i Projektni menadžment u junskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 25. juna u 17h, kabinet 311a.

Očekivanja mladih pri pristupanju tržištu rada

Molimo Vas da popunite upitnik o očekivanjima mladih pri pristupanju tržištu rada. Rezultati ankete će biti isključivo korišćeni u svrhu naučnih istraživanja. Upitnik sadrži 10 pitanja. Anketa je anonimna. Upitnik možete popuniti ovde.

Rezultati ispita – Menadžment i organizacija, Menadžment i organizacija u javnom sektoru, Savremeni pristupi upravljanju projektima

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija možete videti ovde. Rezultate ispita iz predmeta Menadžment i organizacija u javnom sektoru možete videti ovde. Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima možete videti ovde.Upis ocena će biti u ponedeljak 18. juna u kabinetu 311a od 18 do 18:30h.

Rezultati testa iz Kost benefit analize

Rezultate testa iz predmeta Kost benefit analiza, održanog 13. juna 2018. godine, možete videti ovde.

Rezultati ispita iz Upravljanja investicionim projektima

Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje investicionim projektima, održanog 13.06.2018. godine, možete videti ovde. Termin za upis ocena biće naknadno određen.