Management

Management

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet. - Henry Mintzberg

Strategy

Strategy

Sound strategy starts with having the right goal. - Michael Porter

Leadership

Leadership

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. - John Kotter

Innovation

Innovation

If you want something new, you have to stop doing something old. - Peter F. Drucker

Knowledge

Knowledge

An investment in knowledge pays the best interest. - Benjamin Franklin

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment, održanog 13.04.2018. godine, možete videti ovde. Uvid u radove će biti održan u utorak, 17. aprila, u 12h, u kabinetu 311a.

Upis ocena za ispite na master studijama u aprilskom ispitnom roku

Upis ocena za ispite na master studijama u aprilskom ispitnom roku, održaće se u petak, 13. aprila, u 17h, kabinet 204.

Raspored po salama za polaganje prvog kolokvijuma – Strateški menadžment

Raspored po salama za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment, koji će biti održan u petak, 13.4.2018, u 15:30 h, možete videti ovde.

Studenti koji budu kasnili na kolokvijum neće moći da rade isti, te je neophodno biti ispred sala 15 minuta pre vremene predviđenog za početak kolokvijuma.

Raspored po salama za polaganje prvog kolokvijuma – Upravljanje investicijama

Raspored po salama za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje investicijama koji počinje u četvrtak 12.4.2018. u 15h možete videti ovde. Studenti koji se ne nalaze na spisku mogu doći u salu 015.

Rezultati testa Upravljanje rizikom projekta

Rezultate testa iz predmeta Upravljanje rizikom projekta, u aprilskom ispitnom roku, možete videti ovde.

Rezultati ispita iz Upravljanja investicionim projektima

Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje investicionim projektima, u aprilskom ispitnom roku, možete videti ovde. Upis ocena biće održan u petak 13. aprila u 17h, kabinet 204.

Strateški menadžment – prijava za prvi kolokvijum

Prijava za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Strateški menadžment će biti otvorena do četvrtka 12. marta 2018. do 14h ovde. Istog dana će biti objavljen raspored za polaganje po salama.