Ispit iz Menadžmenta, u junskom ispitnom roku, održaće se 21. juna 2019. godine u 9h, sala 015.