Preuzimanje potpisanih indeksa za ispit iz Menadžmenta u julskom roku

Potpisani indeksi mogu da se preuzmu 14.07.2017. godine u 12h, kabinet 204.