Prijava za učešće u simulaciji poslovanja na tržištu za studente koji slušaju predmet Strateški menadžment (2019/2020) je dostupna na linku. Rok za prijavu je 24. mart do 23:59h.