Prijava za polaganje drugog testa iz predmeta Menadžment

Prijava za drugi test iz predmeta Menadžment će biti otvorena do subote 1. decembra 2018. do 14h. Polaganje drugog testa je moguće isključivo za studente koji su položili prvi test.