Rapored po salama za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima možete videti ovde.