Raspored po salama za polaganje predmeta Menadžment u februarskom ispitnom roku možete videti ovde.