Raspored polaganja možete da vidite ovde. Potrebno je da studenti dođu ispred sale u kojoj polažu test 15 minuta pre termina. Na polaganje poneti indeks.