Raspored za polaganje prvog testa iz predmeta Menadžment

Raspored za polaganje 1. testa iz Menadžmenta, 30.10.2018. godine:
Raspored za polaganje 1. testa iz Menadžmenta, 31.10.2018. godine:
Raspored za polaganje 1. testa iz Menadžmenta, 1.11.2018. godine:
Raspored za polaganje 1. testa iz Menadžmenta, 1.11.2018. godine:

DLS i stariji studenti

Studenti treba da budu ispred sale za polaganje testa najkasnije 15 minuta pre termina polaganja. Na polaganje testa je potrebno poneti indeks. Ukoliko se student ne nalazi na spisku, potrebno je da se javi na mail: milica.pavicevic@fon.bg.ac.rs.