Rezultate I kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta možete da pogledate ovde. Uvid u radove će se održati u utorak 7.5.2019. godine u 10h, kabinet 204.