Rezultate II kolokvijuma iz Strateškog menadžmenta možete da pogledate ovde. Uvid u radove će se održati u sredu, 12. juna u 9:30h, kabinet 204.