Poštovane koleginice i kolege,

Rezultate ispita iz predmeta Menadžmenta za avgustovski ispitni rok školske 2019/20. godine možete videti ovde.

Da biste položili test potrebno je postići minimum 51 poen (koji se množi sa koef. 0,9) i dovoljan broj dodatnih poena (poeni sa vežbi + poeni za izradu seminarskog rada) kako biste uspešno položili ceo ispit (ukupan minimalan broj poena je 51 da biste položili ispit).

Uvid u radove neće biti održan zbog trenutne epidemiloške situacije.

Zbog navedene situacije upis ocena neće biti održan do daljnjeg ali će ocene biti upisane na studentski servis.

Ukoliko niste zadovoljni predloženom ocenom ili imate drugih pitanja možete se obratiti na mejl adresu dusan.ma@yahoo.com.