Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima u predroku, možete da vidite ovde. Potrebno je da studenti prijave ispit za januarski ispitni rok i dođu na upis ocena u terminu koji bude organizovan u tom roku. Molimo studente koji ne želi da upišu ocenu da pošalju mejl.