Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektom možete da vidite ovde. Uvid u radove održaće se 4. juna u 19h, kabinet 204. Termin za upis ocena biće naknadno određen.