Rezultate ispita iz predmeta Upravljanje investicionim projektima, Upravljanje rizikom projekta, Kost benefit analiza i Upravljanje projektima u javnom sektoru možete videti ovde.