Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima možete da vidite ovde. Upis ocena u indeks će se održati u ponedeljak, 9. septembra 2019. godine, u 17h, kabinet 204.