Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima možete da vidite ovde. Termin upisa biće naknadno objavljen.