Savremeni pristupi upravljanja projektima – rezultati ispita i upis ocena

Rezultate ispita iz predmeta Savremeni pristupi upravljanja projektima možete videti ovde. Predaja indeksa radi upisa ocena i uvid u radove biće u petak 1. februara 2019. od 17-17:15h u kabinetu 311a.