Softverska podrška upravljanju projektima – blok nastava

Blok nastava na predmetu Softverska podrška upravljanju projektima biće održana četvrtkom od 8:15-12h u sali 005, sledećih datuma: 8, 15, 22. i 29. mart, i 5. i 19. april 2018. Konsultativna nastava za predmet Program menadžment biće u istom terminu.