Strategijski menadžment – doktorske studije

Strategijski menadzment – osnovne informacije