Zbog specifičnih uslova (vezanih za epidemiju COVID-19), neophodno je da se prijavite za polaganje kolokvijuma. Mogućnost polaganja kolokvijuma će imati isključivo oni studenti koji se prijave za polaganje prvog kolokvijuma preko prijavne forme. 

Rok za prijavu je utorak 19.05. do 23:59 i naknadna prijava neće biti moguća.

Ipak, apelujemo na vas da budete odgovorni i solidarni i da se ne prijavljujete za polaganje dok ne budete sigurni da ćete pristupiti polaganju, jer nam je broj onih koji će izaći na kolokvijum jako bitan kako bi mogli da ispoštujemo sve predviđene mere prevencije.

Tek nakon zatvaranja prijava biće moguće objaviti konačan raspored kolokvijuma po danima poštujući sve preporučene mere i prostorna ograničenja.

Prijava za prvi kolokvijum je dostupna  na MS Teams-u.