Strateški menadžment – rezultati

Rezultate iz predmeta Strateški menadžment možete pogledati ovde. Uvid u radove će se održati danas u 13-07.2017. godine od 16-16:30h u 015. Predaja indeksa za upis ocena u 16:30h.