Strateški menadžment – Upis ocena

Upis ocena iz predmeta Strateški menadžment će se održati u poendeljak u 14:45h u sali C201.