Prijava za projektni rad

Opste informacije o predmetu

Uputstvo za izradu projektnog rada

Termini za slanje I dela projektnog rada

Termini za II i III deo projektnog rada

Poglavlja za pripremu kolokvijuma

Projektni rad I deo

Projektni rad II deo

Projektni rad III deo

Poeni za I deo projektnog rada

2. nedelja – PEST analiza

3. nedelja – Porterov model 5 sila

4. nedelja – Matrica šansi-pretnji

4. nedelja – Analiza lanca vrednosti i ocena snaga i slabosti kompanije

4. nedelja – TOWS Matrica

5. nedelja – Raspored prezentacija I deo projektnog rada

6. nedelja – Korporativne strategije

7. nedelja – Poslovne strategije

10. nedelja – Raspored prezentacija II deo projektnog rada

11. nedelja – Strateška mapa i BSC

12. nedelja – Prezentacija sa predavanja

13. nedelja – Raspored prezentacija III deo projektnog rada