Upis ocena iz predmeta Strateški menadžment, u junskom ispitnom roku, održaće se u ponedeljak, 1. jula 2019. godine u 14:30h, sala B103. Ocene upisuju studenti koji su ispit položili preko kolokvijuma i u ispitnom roku.