Upravljanje Investicijama I kolokvijum – rezultati

Rezultati – I kolokvijum Upravljanje Investicijama

Uvid u radove održaće se u utorak, 7.5.2019. od 9h do 10h časova u kabinetu 311a.