Upravljanje investicijama – osnovne informacije

I nedelja – Rok vraćanja

II nedelja – Jedinična cena koštanja i prelomna tačka rentabilnosti

III nedelja – Diskontovanje

IV nedelja – Neto sadašnja vrednost, jedinična neto sadašnja vrednost i rok vraćanja

V nedelja – Poboljšanje Neto Sadašnje Vrednosti

VI nedelja – Interna stopa rentabilnosti

VII nedelja – Proračun anuiteta

Prvi kolokvijum – zadaci za vežbu

Priprema I kolokvijum

X nedelja – Finansijski i ekonomski tok

XI nedelja – Cost benefit analiza

XII nedelja – Ocena u uslovima neizvesnosti

Priprema za II kolokvijum