Uvid u radove iz predmeta Menadžment

Uvid u radove iz predmeta Menadžment će biti održan u petak, 14.12.2018. godine, po sledećem rasporedu:

12:00-13:00h, sala 109, za grupe koje su test polagale u utorak i četvrtak (smena od 14:00-16:00)

13:00-14:00h, sala 109, za grupe koje su test polagale u sredu i četvrtak (smena 16:00-18:00)